FrP med tyngde i kulturbyen

Det øverste organet for Stavanger 2008, representantskapet, bliruten medlemmer fra kulturlivet. I stedet fylles organet medpolitikere. Mange fra FrP.