Rogaland på tvillingtoppen

Rogaland har klatret opp på tvillingtoppen. Bare Oslo hadde flere tvillingfødsler i 2006.