Kulturgruppe står i fare

Det er første gongen på 20 år at kulturgruppa har færre søkjarar enn minstekravet. Tilbodet er for alle barn i Sandnes mellom fire og seks år.