Bedre baner på Hinna

HINNA: Hinna skal få bedre banekapasitet for fotball. De senere årene har Hinna Fotball hatt stor medlemsvekst og mangel på baner. Enda verre ble det da den leide grusbanen i Jåttåvågen ikke var tilgjengelig lenger.