- Snåttelig å ta betaling

Lederen av Stortingets forsvarskomité, Marit Nybakk, kan ikke love kommunene mer penger til å overta forsvarseiendommer.