Hjelmeland-nei til samanslåing

Med seks mot tre stemmer vedtok Hjelmeland formannskap å seia nei til vidare arbeid med kommunesamanslåing.