• Pål Christensen

Veien fra Malmheim til Stavtjørn er åpnet

Ingen fare for ras i området, foreløpig.