- Visjonen er god, vi må oppfylle den

Reklamefolk liker ansatsene i Sandnes kommunes nye visjon. Men den store jobben ligger ikke i å lage visjonen...