Forsker på aggressive fedre

De kan være verdens beste fedre det ene øyeblikket, før det går i svart i det neste. Nå vil psykologer lære mer om de aggressive fedrene.