• Reidun Gudmestad

11 bud for Klepp-foreldre

Foreldra i Klepp har laga sine eigne reglar for god foreldreskikk. 11 punkt for korleis dei skal oppføra seg skal bli plakatar til alle barnefamiliar.