• Det blir bilkortesje fra Sølyst over Bybrua, gjennom Bergelanndstunnelen til Kannik onsdag ettermiddag. Her fra en tilsvarende aksjon mot de nye bomringene i Sandnes sist uke. Tommy Ellingsen

Politiet tillater aksjon på Bybrua

Politiet i Stavanger tillater onsdagens bompenge-aksjon på Bybrua etter å ha fått forsikringer om at kollektivfeltet vil være tilgjengelig for eventuelle nødutrykninger.