• Økning i passasjertallene hos Kolumbus. Pål Christensen

1,2 millioner flere tok bussen i fjor

Kolumbus hadde en passasjerøkning på 6,7 prosent i fjor, en sterkere økning enn på mange år.