• Elevrådet har lagt ved bilder fra garderoben i brevet til ordføreren. Elevrådet på Skeiane skole
    Galleri

Skeiane får ny skole, men garderoben stinker

Elevrådet på Skeiane skole sendte brev til ordføreren om dårlige forhold i garderoben og i gymsalen, det kan gi resultater i løpet av sommerferien.