• Illustrasjon av Kvitsøy-krysset med tunnelene opp til Kvitsøy, samt ventilasjonssystemet. Norconsult
    Galleri

Gigantkontrakt lyses ut i oktober

Etter flere utsettelser lyses Kvitsøy-entreprisen i Rogfast ut i løpet av oktober. Den har en anslått verdi på 3–3,5 milliarder kroner og er den første av tre gigantkontrakter.