• Aud Torunn Tronerud og Geir Sølve Hebnes Sleveland er på barrikadene for 2 Øst som representanter for Stavanger Næringsforening. Arnt Olav Klippenberg
    Galleri

Næringsforeningen i Stavangerregionen kjemper for 2 Øst

2 Øst handler om mye mer enn en avdeling på SUS i Egersund som ledelsen i Stavanger vil legge ned. I følge Næringsforeningen i Stavangerregionen handler saken først og fremst om å tappe distriktet for viktige kompetansearbeidsplasser.