• Norges største gartner, Kåre Wiig, triller inn plantene som årlig kan gi en avling på 2500 kilo tomater inne på flyplassen. Forretningsutvikler i Avinor Eva Jeanette Andersen hjelper til bak. Pål Christensen

Her kommer flyplassens nye satsing som også Singapore vil høre om

Stavanger lufthavn Sola kan som første flyplass i verden bli selvforsynt med tomater - fra et eget profesjonelt veksthus for helårs produksjon, rett over ankomsthallen for innland.