Tar ti tonn rømt fisk

I Figgjoelva er det til nå fisket like mye rømt regnbueaure som fjorårets totalfangst av laks i Altaelva, Norges fjerde beste lakseelv.