Vi skal gjøre så godt vi kan

Vi kan ikke garantere at vi klarer å ordne saken innen førstkommende fredag. Men vi skal gjøre så godt vi kan. Den lille jenta skal få komme til Norge så snart som mulig.