Frykter tapte liv på Gloppedalsveien

Anders Veen hevder Gloppedalsveien er svært rasfarlig. Nå ber han vegvesenet legge en kilometer av veien i tunnel, før det skjer en alvorlig ulykke.