Kulturskolesatsing ikke for ungdom

Etablering av kulturskole kan føre til atmusikktilbudet for ungdom mellom 16 og 19 år blir redusert ellerforsvinner.