Eldre skal få god mat

Ordfører Leif Johan Sevland og kommunal-direktør Sissel Stenberg kjenner seg ikke igjen i at det er fordårlig mat på sykehjemmene i Stavanger.