Idrettsanlegg må vike for ny skole

Skolesituasjonen på Hana er så prekær at enny skole må stå ferdig i 2003. Dermed ryker tomten i Vatnekrossensom var tiltenkt et nytt idrettsanlegg.