• Tett i tett på parkeringsplassene på Lura/Forus. Pål Christensen

Sandnes-ja til mer parkering

Bystyret i Sandnes ga tirsdag etter for næringslivets press og tillater to parkeringsplasser per 100 kvm på Lura/Forus.