• 21. august 2012 brant det hos Westco Miljø på Forus. Brannvesenet vil minimere risikoen for at det skjer igjen. Fredrik Refvem

- Positivt at brannvesenet setter fokus på dette

Etter flere store branner de siste årene har brannvesenet anmodet avfallsbedriftene på Forus om å gjennomføre en konsekvensanalyse. Fortsatt er ikke alt på stell hos avfallsbedriftene.