Fiolett lys jager narkomane

Narkomane som setter sprøyter på butikkenes toaletter, er et problem for mange nærings— drivende. Stadig flere jager de narkomane vekk med ultrafiolett lys.