220 nye mottar sosialhjelp

Kuttene i næringslivet merkes nå på sosialbudsjettet i Stavanger. Antall nyregistrerte sosialhjelpsmottakere har økt med 60 prosent fra i fjor.