Sauda formannskap vil ha full utbygging

SAUDA: Mot Sosialistisk Venstreparti si stemme gjekk Sauda formannskap i går inn for at Elkem og Sunnhordland kraftlag får byggja ut vassdrag i Sauda, Ølen, Etne og Odda, etter den såkalla Plan-97.