Ryfast er fullfinansiert

Ryfast AS, som er eid av Stavanger Næringsforening, presenterte nå i formiddag en plan som fullfinansierer fastlandsforbindelsen Ryfast mellom Stavanger og Strandalandet.