Sahfana vil ta ansvar i bystyret

I alt er det sju representanter med innvandrerbakgrunn i det nye bystyret. Ser man bort fra Marcela Tvedt Molina (SV), er alle de seks øvrige med i Arbeiderpartiets gruppe.