• Denne bygningen skal rives, Kristianslyst skal få helt ny skole. Jonas Haarr Friestad

Ny skole på Kristianslyst

Kristianslyst skole skal rives og bygges opp på ny. Den nye skolen skal ha passivhusstandard, som betyr at den vil ha et lavt energiforbruk.