• Rådmann Anne Berit Berge Ims (til høgre) inviterte leiarar og politikarar til å tenkja nytt om framtida sine utfordringar. Ho la fram forslaget til økonomiplan for Hå for dei komande åra saman med økonomisjef Harald Berglie. Reidun Gudmestad

Meieritomta er ute av budsjettet

Å driva to nye etasjar på sjukeheimen på Nærbø vil kosta 12 millionar ekstra i året frå 2018. Men bibliotek og kulturskule på meieritomta er ute av framtidsplanane.