To utslipp på sju timer

Klokka 6.30 onsdag morgen gikk det galt ved Tine Meieriet Sør på Nærbø. En ventil ble åpnet på feil tidspunkt og 150 liter smørolje rant ut i kloakkanlegget. Klokka 14.30 samme dag fikk Fylkesmannens miljøvernavdeling melding fra en privatperson om at en rødbrun væske var observert i Bjorlandsbekken, nedenfor industriområdet. Bekken går senere ut i Håelva. Klokka 16.00 drar folk fra Hå kommune ut til bekken og tar vannprøver som sendes til analyse. Klokka 04.00 i går morges rapporterte sportsfiskere til politi og tilsynsmyndigheter at hundrevis av fisk var funnet død i Podlane ved utløpet av Håelva.