Ønsker å besøke DBS

Jeg kan ikke si hvor interessant Øglænd DBS er for oss før vi har vært på besøk, uttaler Jokka Helkama.