SiR-ansatte nektes parkering

Parkeringskrisen ved SiR fører til at flere må gå eller sykle til jobb. Rogalandsforskning har beregnet hvor lang tid SiR-medarbeiderne bruker per kilometer.