Ungdomsboliger trekker ut

14 planlagte ungdomsboliger i Boganeshagen blir ikke fordelt før over sommerferien.