• Visittkortalbumet - «1800-talets facebook» Fotografene representert på albumsiden: L.N. Schmidt, Chicago og Waldemar Eide, Erik Jensen og H.P. Thykier, alle Stavanger . Visittkortalbum fra slutten av 1800-talet som har tilhørt en vanlig familie i Stavanger. Denne albumtypen med solid metall-lås hadde fast plass på bordet i bestestuen i svært mange hjem. De som kom på besøk, kunne studere og vurdere innholdet. Albumene ble som trofesamlinger og som en Facebook. De viste hvilken type familie, slektninger og venner albumeieren hadde. Da 1800-tallet gikk mot slutten, fikk visittkortalbumet enda mer karakter av minnealbum som avspeilet livet til en person eller en familie. Da var det slutt på den tiden da albumene var et PR-album for og av menn med posisjoner i samfunnet. Albumsiden her viser at eieren hadde slekt eller venner i Chicago, og at han fra tid til annen ommøblerte bildene. De fire portrettene her er nemlig fra årene ca. 1865, 1875, 1905 og 1915. Anne Karin Jåsund. Statsarkivet i Stavanger

Her er 1800-tallets svar på Facebook

Helt fra fotografiets opprinnelse har folk tatt bilder av seg selv som de har delt med andre. — Men vær litt mer kritiske til bildene dere tar, oppfordrer førstearkivar ved Statsarkivet de unge.