- Ingen straffbare forhold funnet

Sefo tilbakeviser alle påstander fra omkomne basehopperen TerryForrestals søster.