Utslipp fra Laerdal er langt under faregrensen

Løsemiddelutslipp fra Laerdal innebærer ingen helsefare for barn eller ansatte ved Rudlå Barnehage, konkluderer helsesjefen i Stavanger.