• SUS vurderer å opprette en egen post for avrusning og stabilisering av pasienter som sliter med rusmisbruk og psykiatri og som vurderes som farlige. Jon Ingemundsen

Pasient slo tre ansatte i hodet

Den svært syke pasienten står bak en rekke voldsepisoder. I dag har han to pleiere rundt seg hele døgnet.