• Kommunens folk har sanert flere lekeplasser, men Rogaland Revisjon er likevel sterkt kritisk oppfølging og tilsyn. Ingvild Lygren

Sandnes får refs for farlige lekeplasser

Sandnes får kraftig refs fordi manglende vedlikehold gjør at flere lekeplasser kan være farlige. Rogaland revisjon spør hvorfor ikke bydelsutvalgene har vært involvert. – Hva var det vi sa, sier Høyre.