Hvor var barnas representant?

Plan— og bygningsloven krever at hver kommune peker ut en byråkrat som skal ha særskilt ansvar for barn og unges interesser i plansaker.