Jærvassdraget ble sviktet av politisk flertall

Hallgeir Langeland (SV) er skuffet over Venstres løftebrudd overfor Aksjon Jærvassdrag.