Tregest i politiklassen

Ingen bruker lengre tid på å behandle kriminalsaker enn Rogalandpolitidistrikt. Samtidig er Sør-Rogaland et fredelig sted å bo.