Lanserer nytt Sviland-forslag

Et kompromissforslag kan trolig løse den gamle striden om nytt byggefelt på Sviland.