• Strandgata er hardt trafikkbelastet i dag. I framtiden kan den bli stengt. Foto: JARLE AASLAND

Flere Sandnes-gater kan få 15 km/t

Strandgata kan stenges og egner seg for kollektivsatsingen Bussvei 2020, men Postveien og Oalsgata får sterk trafikkøkning. I flere gater skal farten reduseres til 15 km/t.