• - Vi ser antydninger til ei splittet bygd, sier leder av Kontrollutvalget i Bjerkreim kommune, Magne Vaule (Ap). Elisabeth Risa

- Mobbesaker splitter bygda

— Vi ser antydninger til ei splittet bygd, sier leder av Kontrollutvalget i Bjerkreim, Magne Vaule (Ap). - Ingen hastesak, sier kommunaldirektør.