• Økonomisjef Aud Steinsland (t.v.) og rådmann Brit Nilsson Edland foreslår at Time setter av flere hundre millioner kroner til investeringer de neste årene.

Time må investere for 800 millioner

Time kommune må bruke flere hundre millioner kroner de neste årene på å bygge nye skoler, barnehager og omsorgsboliger for å kunne møte befolkningsveksten.