Kanaler, høns og vindmøller i Jåttåvågen

Øyer, fjorder og kanaler er det vi kan vente oss i Jåttåvågen om 10-20 år. Men vindmøller og høns er også med blant de 45 forslagene som ble stilt ut i det skjeve tårn i går.