Injuriesak er avgjort

Injuriesaken mellom Stavanger Søemandsforening og Stavanger Sjømannshjem på den ene siden og advokat Pål Mitsem på den andre, er nå endelig avgjort.