• Gjennomgangstrafikken skal dirigeres via Kvernevik og Tananger. Trafikken inn til byen vil bli omdirigert inn på Randabergveien. Egil Schmidt

Stengt Byhaugtunnel om en uke

En risiko— og sårbarhetsanalyse (ROS) konkluderer med at stengingen av Byhaugtunnelen på E39 i ti uker i sommer vil kunne gi økt risiko for trafikkulykker og ulemper for næringsliv, kollektivtransport og nødetater langs omkjøringsveiene.